4736 - Fushigi No Dungeon - Fuurai No Shiren 4 - Kami No Hitomi To Akuma No Heso